سیلاب

سیلاب

سیلاب‌‌‌های ابتدای سال ۹۹-۹۸، زنگ هشداری بوده تا همه ما حتی شهرها و روستاهایی که سابقه سیلاب‌های مخرب و جدی نداشته‌اند نیز باید موضوع سیلاب و آموزش‌های مرتبط با آن را جدی بگیرند؛ چه‌بسا که سیلاب مخرب بعدی در منطقه ما اتفاق بیافتد.

برای به حداقل رساندن خسارات جانی و مالی در اثر وقوع سیلاب، بایستی با اقدامات صحیح مواجهه با آن آشنا بود:

اقدامات پیش از وقوع سیلاب، اقدامات حین وقوع سیلاب و اقدامات پس از وقوع سیلاب.

برنامه اقدام صحیح در مواجهه با سیلاب، برنامه‌ای سراسری ویژه مدارس متوسطه دوم خصوصاً در پایه یازدهم تحصیلی است تا دانش‌آموزان، علاوه بر آموزش‌های نظری (تئوریک) که در درس انسان و محیط‌زیست می‌آموزند، به‌صورت عملی نیز با راهکارهای مواجهه صحیح با سیلاب آشنا شده و مدرسه نیز مجهز به یک برنامه اقدام برای شرایط اضطرار (EOP) شود و در نهایت، تاب‌آوری جامعه افزایش یابد.

افزایش سواد آبی برای مواجهه صحیح با سیلاب

پیوست برنامه اقدام صحیح در مواجهه با سیلاب

چطور برای سیلاب آماده باشیم

راهنمای برنامه اقدام صحیح در مواجهه با سیلاب۱

یادداشت-باورهای عمدتانادرستی که همراه با سیلاب آمده‌اند

از سیلاب بیشتر بدانیم

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :