ارزش آب

ارزش آب

پرداختن به موضوعات و مسائل حوزه آب به دلیل تنوع و پیچیدگی‌های خاص خود نیازمند برنامه‌ریزی و نمایاندن تمامی ابعاد یک مسئله به دانش آموزان است؛ از این رو از سال تحصیلی گذشته، برای اجرای مؤثرتر آموزش‌های طرح سواد آبی با محوریت طرح داناب، در هرسال یک مسئله از سری مسائل آب، به‌عنوان موضوع یا تم محوری آموزش‌های آبی در آن سال در نظر گرفته می‌شود تا از این منظر دانش‌آموزان به صورت متمرکز با ابعاد مختلف آن موضوع آشنا شوند و راهکارهای مواجهه صحیح با آن مسئله را بیاموزند. موضوع محوری آموزش‌های آبی در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸به دلیل شرایط ویژه کشور در ابتدای سال ۹۸ و سیلاب‌های گسترده‌ای که بیشتر استان‌های کشور را در بر گرفت، سیلاب انتخاب شد. در این رابطه برنامه‌ریزی شد تا دانش آموزان از طریق تمرین اقدامات صحیح در مواجهه با سیلاب، در تاریخ ۵ اسفند در کلیه مدارس با اقدامات صحیح پیش از وقوع، حین وقوع و پس از وقوع سیلاب آشنا شده و آن را به صورت فعالیت‌های عملی تمرین نمایند. شرایط خاص پیش آمده در کشور در اثر شیوع ویروس کرونا باعث شد در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، موضوع “ارزش آب با تاکید بر ابعاد اقتصادی” به عنوان موضوع محوری آموزش‌های آبی انتخاب گردد. در این راستا یک چارچوب و راهنما برای معرفی و تعریف ابعاد ارزش آب و چگونگی ارائه آموزش‌های مربوطه به دانش آموزان تدوین شده است.

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :