آب و تغییر اقلیم

تغییر اقلیم

دسترسی به آب کافی و مناسب اگرچه از دیرباز چالشی همیشگی پیش روی مردمان هر سرزمین بوده است، اما ماندگاری و پایایی تمدن‌های کهن، نشان‌دهنده‌ی سطحی عالی از سازگاری و تطبیق نیازها با منابع در دسترس به شیوه‌ای خلاقانه و مبتکرانه بوده است. با این وجود با ورود فناوری‌های جدید در چند دهه‌ی گذشته و ترقی ظرفیت‌های علوم و مهندسی آب چه در حوزه­ی انحراف و مهار آب‌های سطحی و چه در بخش استخراج و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی، تعادل گذشته برهم خورده و با پیشی گرفتن مصارف از منابع، چالش‌های جدیدی از مسائل آبی پدیدار گشته است.

بدون شک، رفتار گذشتگان ما در بهره‌برداری و مصرف به اندازه­ی منابع آبی، برگرفته از خرد و فهم صحیحی بود که در ارتباط با ظرفیت‌ها و رفتارهای طبیعت پیرامون خود داشتند. دانشی که با تکبر ناشی از وسعت توانایی‌ها و فناوری‌های نوین، در طی دهه‌های گذشته اندک‌اندک رو به فراموشی رفت تا آنجایی که پیامدهای این غفلت یکی پس از دیگری آشکار گردید و لزوم دوباره­ی ارتقای آگاهی، حساسیت و مهارت‌های بهره‌برداری صحیح از منابع آبی را در میان عموم مردم، گروه‌های بهره‌بردار، مدیران و سیاست‌گذاران و … آشکارتر از پیش ساخت. بی‌تردید، طرح ملی دانش‌آموزی نجات آب “داناب” از موفق‌ترین حرکت‌های صورت گرفته در این رابطه است که با اجرای یکپارچه در طول ۱۰ سال گذشته در استان لرستان و سایر مناطق کشور با کمک بدنه­ی فرهیخته‌ی نظام آموزش‌وپرورش به ارتقای سواد آبی در میان دانش آموزان متوسطه اول تحصیلی پرداخته است.

با توجه به سابقه­ی استمرار پیشبرد طرح داناب؛ به‌منظور شکوفایی هرچه بیشتر و پرهیز از تکرار و یکنواختی در اجرای طرح در طی سال‌های مختلف، از سه سال گذشته هرسال موضوعی محوری نیز به‌منظور تمرکز آموزش‌های سواد آبی در نظر گرفته می‌شود. بدین ترتیب موضوع سیلاب به‌عنوان موضوع محوری سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ و ارزش آب برای سال تحصیلی گذشته مورد تمرکز قرار گرفت.

برای سال تحصیلی جاری(۱۴۰۱-۱۴۰۰)  نیز موضوع آب و تغییر اقلیم (از ترسالی تا خشکسالی) به‌عنوان موضوع محوری آموزش‌های سواد آبی در سال تحصیلی جاری انتخاب گردیده است که با کمک شما بزرگواران، دانش آموزان را با رویدادهای جاری در این حوزه آشنا خواهد نمود.

 

 کتابچه آب و تغییر اقلیم طرح داناب استان لرستان

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :